Ifølge krav fra Sundhedsstyrelsen https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/9523 skal alle patienter, der får Afhængighedsskabende medicin møde i klinikken ved hver recept fornyelse.

Èn gang årligt – eller efter aftale skal der lægges en plan for den fortsatte behandling med de medicin-typer der er omtalt her nedenstående. Dette foregår hos lægen. Derefter følges planen ved kontakter med sygeplejersken. Dette her det formål, at vi til stadighed har fokus på nedtrapning, så vi undgår unødig brug af afhængighedsskabende medicin.

Følgende medicingrupper er omfattet af denne regel:

Morfin (*tramadol, tradolan, nobligan, dolol, contalgin, oxycontin, morfin, metadon, ketogan, kodipar, kodamid, oxynorm)

Sovemedicin (*imozop, zopiclone, stilnoct)

Beroligende medicin (*stesolid, alprox, alprazolam, diazepam, oxabenz)

ADHD medicin (*methylphenidat, concerta, atomoxetin)

* Note: listen over navne på medicin-grupperne er ikke udtømmende.

Undtaget fra ovenstående regler er mennesker under terminal ordning og kræftpatienter, der ikke skal fremmøde ved hver recept, men klinikken følger hver recept på afhængighedsskabende medicin nøje.