Velkommen hos lægerne Søndertorv.

Du kan læse om os under fanebladene Personale og Læger. Her ligger nærmere præsentation.

Vi har siden 01.11.2023 haft åben for tilgang af nye patienter.

Vores måde at arbejde på er som følger:

Telefonen passes hver dag fra kl. 8-11 af 2 af vores ansatte. Der er dog en kort pause fra kl. 9.45-10.00. Du kan der ringe vedr. tidsbestilling, både aftalte, såvel som akutte, receptfornyelser og spørgsmål generelt.

Lægerne har ikke fast telefontid, men kan ved forudgående aftale ringe tilbage om et konkret emne.

Akut-tider: Du kan ringe hver dag og få en akut-tid ved akut opstået sygdom. Dette gælder også væsentlig forværring af allerede kendt sygdom. Der er ikke åben-konsultation i klinikken.

Vi henleder opmærksomheden på at du kan få hjælp via mails og receptfornyelser via hjemmesiden, så du ikke venter for længe i køen.

Konsultationer aftales forud og bookes i god tid til alt, hvad der kan planlægges:

  • Graviditets- og efterfødsels undersøgelser
  • Børneundersøgelser
  • Års-status som vi anbefaler årligt ved KOL, Diabetes, Hjerte-kar sygdomme, Astma, Forhøjet blodtryk, Stofskiftelidelse, Osteoporose, Depression, ADHD og øvrige psykiske lidelser. (visse kroniske sygdomme følges hos lægen, visse hos sygeplejersken. Det aftaler vi med dig, alt efter hvor du er i dit sygdomsforløb.
  • Afhængighedsskabende medicin kræver fremmøde, når medicinen skal fornys jf. lovgivningen. Se faneblad om dette særskilt.
  • Opfølgning generelt, når foreslået ved konsultationen forud.

Videokonsultationer: aftales på lige fod med øvrige konsultationer. Du kan booke hertil via hjemmesiden, app’en og ved forudgående aftale telefonisk. Videokonsultation har sin begrænsning, men giver os vigtig ekstra information, især når det drejer sig om vurdering af børn, hvor en telefonkontakt ikke er tilstrækkelig. Video er også velegnet til opfølgning og svar givning fx. efter røntgen undersøgelser, eller hvis din problem stiling allerede er kendt af os og ikke kræver fysisk undersøgelse.