Priser
for private konsultationer og attester
:

Privat
konsultation:                                                         400
kr.*

+ tillæg for
supplerende undersøgelser pr stk.:                75 kr*

(fx
halspodning, CRP, blodprøve, urinundersøgelse og urindyrkning)

EKG og
Tympanometri:                                                  150
kr.*

E-mail-konsultation:
                                                      125
kr.*

Telefonkonsultation:                                                       100
kr.*

Motorattest:                                                                   625 kr.

Ansøgning om
Handicapparkeringstilladelse:               625
kr.

Mulighedserklæring
(arbejdsgiverbetalt):                    625
kr.

Privat
lægeerklæring:                                                    500
kr.

Privat
lægeerklæring skolefravær:                                 350
kr.

Pillepas
(rejser udenfor Schengen-landene):                 275
kr.

Ansøgning om
enkelttilskud til medicin:                        275
kr.

Alle
ovennævnte priser er inkl. moms.

De med *
markerede er ikke momspligtige.

Alle andre attester, der ikke er nævnt
ovenfor:             475 kr. **

** OBS: pr.
påbegyndt side inkl. moms og evt. forudgående tests.

Privat
konsultations honorar opkræves fra  

 • gruppe-2
  patienter.
 • overfor
  forsikringsselskaber der kræver henvisning, som ikke sendes til de offentlige
  sygehuse, men alene til forsikringernes brug
 • ved
  rejsevaccinationer.  Her ydes 50% rabat
  ved flere vaccinererede samtidigt og ved evt. 2. og 3. vaccination. (1. person
  betaler fuld pris 1. gang)
 • N.B.
  vedr.  se under ”rejsevaccinationer” for
  særskilt for vilkår.

Attester
til forsikringsselskaber
:

Følgende
attester afregnes på påbegyndt side: 475 kr. (samme vilkår som nævnt ovenfor)

Disse
attester er ikke pålagt ”egen-læge”; forsikringsselskabet kan frit vælge, andre
til opgaven.

FP 220, FP 300,
FP 350 FP 360, FP 401, FP 410-490, FP 500, FP 510

HIV-antistoftest/attest
koster:                                       850
kr.

”Egen
læge attester”

afregnes efter PLO’s centralt fastsatte priser. Dette gælder:

FP 100, FP
140, FP 402, FP 610, FP 710, FP 910.

Priserne er
gennemgået og fastlagt 20. februar 2024.