Hos Lægerne Søndertorv arbejder vi løbende med at sikre dine personlige oplysninger, så du trygt kan betro dig til os, uanset hvilket emne det drejer sig om. Det drejer sig om overholdelse af tavshedspligten, hvilket i en digital tidsalder også omhandler hvordan dine oplysninger sikres. Det kan du læse uddybende om i nedenstående. Ved at klikke på linket, får du det udarbejdede dokument. Samme dokument kan du få udleveret ved kontakt med klinikken på forespørgsel.

Privatlivspolitik for patienter.

Version 1 – udarbejdet Januar 2024. – Sådan bruger vi dine personoplysninger.

Patientsikkerhed dækker også over, at vi håndterer forskellige prøver sikkert: dvs. sørger for at de er korrekt mærkede, før de forlader klinikken. Derfor vil du blive adspurgt om cpr-nummer, når der tages prøver af forskellig art.